Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2015

Dňa 2.12.2015 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s.  konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2015 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia.

Spoluvyhlasovateľom bol dvojtýždenník Profit . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zámestnávateľmi  ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska.

Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v máji  2016 v Thajsku. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Award“.
Generálnym partnerom projektu bola  Slovenská sporiteľňa,a.s.

Odborná komisia vybrala z 48 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:

  • Gábor Boros –spoločnosť Refresher,s.r.o., Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Mária Demjanovičová-spoločnosť PURE JUNK, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
  • Mgr. Robert Krause-spoločnosť ROPSY, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Dušan  Matuška- spoločnosť Octago, s.r.o., Fakulta managementu , Univerzita Komenského v Bratislave
  • Jakub Szász-spoločnosť CropTek, s.r.o., Fakulta elektrotechniky a informatiky , Technická univerzita v Košiciach

Udelenie hlavných cien:

  • „ Cena spoločnosti NAY“- Dušan Matuška, spoločnosť Octago, s.r.o.
  • „Cena MasterCard za inovácie“ – Gábor Boros, spoločnosť Refresher,s.r.o.,
  • „ Cena ministra školstva , vedy, výskumu a športu SR“ (najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh )- Mária Demjanovičová, spoločnosť PURE JUNK
  • Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Award“ sa stal Dušan Matuška, spoločnosť Octago, s.r.o.

Niečo o spoločnosti  Octago, s.r.o:
Zmyslom  podnikania spoločnosti Octago je ponúkať ľuďom možnosť aktívneho pohybu. Budujú  ihriská na cvičenie s vlastnou váhou v mestách a na súkromných pozemkoch. Tu sa ľudia môžu stretávať, zmysluplne tráviť svoj voľný čas a navzájom sa posúvať vpred.

Aby  neboli firmou ktorá tieto ihriská len stavia, ponúkajú popri tom možnosť aktívnej workout dovolenky v zahraničí, pravidelných tréningov pre verejnosť, workshopy na školách pre mládež a workout vystúpenia. Projekt OCTAGO vznikol v roku 2014. Primárne bola firma zameraná len na výstavbu ihrísk no dnes už chcú oblasť cvičenia s vlastnou váhou podchytiť globálnejšie. V polovici novembra už bude stáť ich deviate ihrisko. 3 z toho sú v Chorvátsku a 1 v Rakúsku. V lete 2015 sa im podarilo zorganizovať v Chorvátsku 2 turnusy workout kempov.

V roku 2016 plánujú 4 letné turnusy, 2 jarné a 2 jesenné.  V rámci výstavby je ich cieľom spolupráca s developermi a firmami budujúcimi montované domy a chcú ponúkať ihriská ako benefit k nim. Už teraz majú naplánovanú výstavbu 7 ihrísk na začiatok roku 2016.

V nasledujúcom roku je tiež primárnym zámerom vstúpiť na rakúsky trh a rozvinúť svoje pôsobenie v Chorvátsku. Výstavbu rozšíria do Talianska, Francúzska, Nemecka a Spojených arabských emirátov cez ich aktuálneho biznis partnera. Chcú spolupracovať s desiatkami základných škôl na Slovensku a poskytovať mládeži alternatívne vzdelávanie v rámci pohybu a cvičenia s vlastnou váhou.

Juraj Sasko

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.