Junior Chamber International – Slovakia

Junior Chamber International – Slovakia, je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje mladých ľudí, od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov vo veku 18-40 rokov.
Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe, a tak byť uspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri.

 

Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, sympózia, vedecké súťaže na vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich o novej legislatíve, možnostiach získavania peňazí z Eurofondov, možnostiach získavania si obchodných partnerov na celom svete.
Jednou z aktivít organizácie je aj podpora mladých talentov na VŠ a to predovšetkým mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Vo všeobecnosti sa svojimi aktivitami snaží prispieť k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Bruseli so zastúpením v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 0000 členov.

Najvýznamnejšie projekty JCI Slovakia: Mladý inovatívny podnikateľ – oceňujeme ním vysoko inovatívne firmy mladých podnikateľov, Študentská podnikateľská cena – oceňujeme ním vysokoškolské študentské firmy, ktoré sú už po právnej stránke založené. Absolútny víťaz každoročne reprezentuje Slovensko na najväčšej celosvetovej súťaži študentov-podnikateľov Global Student entrepreneur Award. Slovak University Startup Cup – oceňujeme ním inovatívne nápady vysokoškolských študentov. Absolútny víťaz každoročne reprezentuje Slovensko na University World Startup Cup v Dánsku. Študentská osobnosť Slovenska – oceňujeme ním vysoko talentovaných študentov VŠ na Slovensku v 12 kategóriách, JCI Bootcamp – pravidelné stretnutia členov ako aj nečlenov JCI-Slovensko so skúsenými podnikateľmi a mentormi v roznych mestách na Slovensku. Ďalšie projekty organizujeme v rámci lokálnych pobočiek po celom Slovensku.

 

Stať sa členom
JCI 100 years of impact