Ak sa chcete stať členom JCI Slovensko, prosím vyplňte prihlášku. V prípade otázok, záujmu o spoluprácu, sponzoring alebo pomoc s projektom nás prosím kontaktujte priamo:

 

JCI- Slovensko

Dolnozemská cesta 1

Bratislava 851 02, SR

—————-

Štatutárny zástupca a výkonný predseda JCI-Slovensko

Marián Meško

jci@jci.sk

+421 905 403 596

Ostatní členovia predstavenstva