Cena Top Študentská osobnosť Slovenska spoznala svojho jedenásteho víťaza

B r a t i s la v a  (14. decembra 2015) –   súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, spoznala svojich ocenených pre akademický rok 2014/2015. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom jedenásteho ročníka je už tradične  spoločnosť Skanska SK a.s.

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 14. decembra prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2015. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2014/2015 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

„Som nesmierne rád, že prostredníctvom tohto projektu už jedenásť rokov Slovensko spoznáva takých šikovných mladých ľudí, ktorí sú vzorom a budúcnosťou tejto krajiny,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

„Podpora mladých ľudí, študentov a ich vzdelávanie patrí k dlhodobým prioritám našej spoločnosti. Projekt Študentská osobnosť Slovenska jasne dokazuje, že na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sú perspektívni, majú mladé a moderné myšlienky a obrovskú snahu sa učiť . Práve takýto ľudia sú konkurenčnou výhodou našej krajiny, reprezentujú Slovensko a ich práce dokazujú, že ako krajina máme budúcnosť.“  povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s..

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2014/2015 je :

Ing. Jakub Berčík, PhD. ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 30.06.2015 a v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecko-výskumná činnosť pána Berčíka je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu. Práve tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Pán Berčík neustále pracuje aj na zlepšení spolupráce akademického prostredia s odbornou praxou. Jeho výsledky týkajúce sa získania patentov i úžitkového vzoru hovoria o jeho odbornom potenciáli, ktorý predstavuje do budúcnosti obrovskú príležitosť pre rozvoj neuromarketingu a neuroekonómie nielen v stredoeurópskom, ale aj v celosvetovom kontexte.


Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii  šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Víťazi všetkých jedenástich kategórií v roku 2015:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Dušan Nemec – Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Daniel Šlosár – Fakulta BERG TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Zuzana Kovaľová – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

4. Lekárske vedy, farmácia
RNDr. Erik Mingyár – Ústav molekulárnej biológie SAV

5. Prírodné vedy, chémia
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. Ladislav Sátor, PhD. – Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Lenka Kuželová, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8. Právo, filozofia, politológia, sociológia
PhDr. Magdaléna Barányiová – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

9. Kultúra a umenie
Mgr. art. Viktor Feher – Fakulta umení, TU v Košiciach

10. Ekonómia
Ing. Jakub Berčík, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11. Šport
Bc. Paulína Fialková – Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Juraj Sasko

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.