Štruktúra celosvetovej organizácie JCI je viac menej štandardizovaná, aj napriek tomu sa trošku líši v závislosti od krajiny. Svetové vedenie JCI sídli v St. Louis, Missouri, USA, kde je zamestnaných približne 20 ľudí a koordinujú celosvetové aktivity. Nasledujú oblastné/regionálne štruktúry pre každý kontinent a potom národne organizácie ako je napríklad JCI Slovensko.

Národné organizácie sa potom rozdelujú na oblastné:

JCI Bratislava

erb Bratislava

JCI Senec

Senec erb

JCI Prešov

Prešov erb

JCI Nitra

erb nitra

JCI Banska Bystrica

Banska_Bystrica_Erb.svg

JCI Košice

Kosice erb

Na Slovensku máme predsedníctvo zložené z nasledujúcich členov: