• Dolnozemská cesta 1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
  • +421 905 403 596

Štruktúra celosvetovej organizácie JCI je viac menej štandardizovaná, aj napriek tomu sa trošku líši v závislosti od krajiny. Svetové vedenie JCI sídli v St. Louis, Missouri, USA, kde je zamestnaných približne 20 ľudí a koordinujú celosvetové aktivity. Nasledujú oblastné/regionálne štruktúry pre každý kontinent a potom národne organizácie ako je napríklad JCI Slovensko.

Národné organizácie sa potom rozdelujú na oblastné:

JCI Bratislava

JCI Senec

JCI Prešov

JCI Nitra

JCI Banska Bystrica

JCI Košice

Na Slovensku máme predsedníctvo zložené z nasledujúcich členov:

Ivan ŠodorNárodný prezident 2019
Zakladateľ startupu GrowBox, finalista súťaže JCI Slovak Student Startup Cup. So svojím startupom sa dostal do pitching finals v medzinárodnej súťaži v Nemecku, absolvoval inkubačný pobyt v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach a tiež startupový program Playpark v Slovak Business Agency v Bratislave. Je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V Nitre tiež zastáva funkciu viceprezidenta lokálnej pobočky JCI. V súčasnosti pôsobí ako operations manager v univerzitnom startupe Samo Europe.
Marián Meškovýkonny predseda

Hlava a duša našej organizácie

Marián Meško spoluzakladal ešte v r. 1999 predchodkyňu JCI-Slovensko ( Slovenskú komoru mladých). Následne potom JCI-Slovensko v r. 2007. Bol jej prvým národným prezidentom. V súčasnosti zastáva funkciu výkonného predsedu a zároveň generálneho sekretára organizácie. Vyštudoval Národohospodársku fakultu EU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Taktiež absolvoval mimoriadne štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Profesne sa venuje aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike ( tak na akademickej pôde ako aj v rámci rôznych odborných združení)

Jaroslav Mrázčlen predsedníctva
Vyštudoval Materálovotechnologickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v odbore Aplikovaná informatika, kde získal aj cenu rektora STU Študent Roka 2014 za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja. Je riaditeľom dvoch technologických spoločností Allycom, s.r.o. a iGeek, s.r.o., s ktorými dodáva technologické riešenia pre medzinárodnú klientelu. Prostredníctvom svojej firmy Allycom, s.r.o. pôsobí ako externý CTO v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach, pre ktoré zabezpečuje IT chod vo všetkých krajinách ich pôsobenia. Špecializuje sa na platformu Microsoft a Cloud riešenia, o ktorých chodí aj prednášať. V roku 2017 sa spoločnosť Allycom, s.r.o. zaradila medzi TOP 1% partnerov Microsoftu na svete a medzi TOP 8 partnerov na Slovensku v oblasti Cloudových služieb.
Juraj SaskoČlen predsedníctva

 Juraj Sasko pôsobí už niekoľko rokov v oblasti online marketingu ako spolumajiteľ medzinárodnej digitálnej agentúry VISIBILITY a zakladateľ Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA. Okrem toho sa angažuje v oblasti vzdelávania  a návrhov univerzitných programov na Univerzite Komenského, UCM v Trnave či na Akadémií Médií v Bratislave.

V JCI Slovensko zastáva pozíciu člena predsedníctva a bol zvolený za národného prezidenta JCI Slovensko pre rok 2015.

Osobný web s informáciami

Ján Brezapodpredseda pre rozvoj organizácie

Je vyhľadávaný Slovenský lekár a odborník v oblasti urológie a uro-onkológie. V roku 2014 bol vybratý Európskou Urologickou Asociáciou ako jeden z najsľubnejších Európskych talentov v laparoskopii a endoskopii. Zároveň vlastní a úspešne vedie firmu zameranú na výskum a vývoj biotechnológií a medicínskych zariadení. Je Slovenským prezidentom celosvetovej organizácie Junior Chamber Internation pre rok 2012 a držiteľ titulu Global Networker z Leadership Academy 2011 v Toyama, Japonsko. Učí na vysokej škole a je vždy ochotný podať pomocnú ruku mladým ľudom, ktorý ho o to požiadajú.

Branislav Durmispodpredseda pre medzinárodné vzťahy

 Branislav Durmis spoluzakladal ešte v r. 1999 predchodkyňu JCI-Slovensko ( Slovenskú komoru mladých). Následne potom JCI-Slovensko v r. 2007. V súčasnosti je členom predsedníctva. Absolvoval Národohospodársku fakultu EU v Bratislave, po doktorandskom štúdiu zastával rozne riadiace funkcie v odbore telekomunikácií, venoval sa tiež aktivitám v oblasti infraštruktúrnych investícií. Profesne sa venuje najma realitnej činnosti v bratislavskom kraji. Zastáva tiež viacero funkcíi na pôde neziskových organizácií.

Peter Dorčákpodpredseda JCI Slovensko

Venuje sa výskumu v oblasti e-marketingu a e-commerce riešení. Aktívne je zapojený vo viacerých európskych výskumných konzorciách pre riešenie týchto problematík. Zároveň je spolumajiteľom dvoch úspešných firiem z prostredia malých a stredných podnikov a jednej v Čechách. Je čestným slovenským prezidentom celosvetovej organizácie Junior chamber International pre rok 2011, členom Americkej marketingovej asociácie, držiteľom titulu Global Networker z Leadership Academy v japonskej Tsukube a dvojnásobným účastníkom celosvetového semifinále Intel Berkeley Entrepreneurship challenge v Istanbule a v Tel Avive.

Jakub BerčíkPast Prezident 2018
Tretí rok pracuje ako odborný asistent na Katedre marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Je gestorom Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre a gestorom Laboratória neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania v rámci výskumného centra AgroBioTech SPU. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru poskytoval služby marketingového konzultanta. Pôsobí v Asociácii poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, zastáva funkciu lokálneho prezidenta JCI Nitra a je členom Stredoeurópskeho neuromarketingového združenia CENMA. Je spolupôvodcom dvoch patentových riešení pre inovatívny marketingový výskum v biznis prostredí. So svojím výskumom sa stal absolútnym víťazom súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ za rok 2015, organizovanej JCI Slovakia. Je spoluzakladateľom univerzitného startupu Samo Europe a spoluautorom publikácie „Neuromarketing in Food Retailing“, ktorá bola vydaná v zahraničnom vydavateľstve Wageningen Academic Publishers a ocenená prestížnym ocenením Zlatý kosák 2017.
Dana Lipkováčlenka predsedníctva pre rozvoj medzinárodnej spolupráce

MMag. Dana Lipková MAIS, MIM je konateľkou  úspešnej nadnárodnej spoločnosti v oblasti marketingu. Taktiež sa venuje konzultantskej činnosti v oblasti exportu, medzinárodného obchodu  a cezhraničnej spolupráce. V minulosti pracovala na rôznych medzinárodných projektoch vrámci viacerých korporácií v zahraničí. Vyštudovala ekonomickú univerzitu vo Viedni a absolvovala postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na Diplomatickej akadémii vo Viedni. Plynule hovorí 6 jazykmi.

V JCI-Slovensko zastáva pozíciu člena predsedníctva a funkciu „International Officer“ pre medzinárodné vzťahy. Taktiež je členkou JCI Rakúsko.