Štruktúra celosvetovej organizácie JCI je viac menej štandardizovaná, aj napriek tomu sa trošku líši v závislosti od krajiny. Svetové vedenie JCI sídli v St. Louis, Missouri, USA, kde je zamestnaných približne 20 ľudí a koordinujú celosvetové aktivity. Nasledujú oblastné/regionálne štruktúry pre každý kontinent a potom národne organizácie ako je napríklad JCI Slovensko.

Národné organizácie sa potom rozdelujú na oblastné:

JCI Bratislava

erb Bratislava

JCI Senec

Senec erb

JCI Prešov

Prešov erb

JCI Nitra

erb nitra

JCI Banska Bystrica

Banska_Bystrica_Erb.svg

JCI Košice

Kosice erb

Viliam Šeliga

národný prezident 2024

Informácie

Viliam navštevuje Univerzitu Komenského, kde študuje tretí ročník na Fakulte manažmentu. Od mladého veku sa venoval hokeju. Mal možnosť spoznať veľa cudzích krajín a kultúr, keďže okrem Slovenska hrával v Rakúsku, Českej republike a v Spojených štátoch amerických, kde žil v mestách Oklahoma a následne v Bostone. Popri hokeju sa venoval štúdiu na bilingválnom gymnáziu Galileo, kde absolvoval skúšky IGCSE. Pred odletom do USA absolvoval SAT testy pre štúdium na amerických univerzitách, ale po zvážení nakoniec vyhrala túžba vrátiť sa domov. Aktívne sa venuje zveľaďovaniu firmy jeho otca 1to1 Administration, ktorá sa špecializuje na účtovníctvo a mzdové služby. Medzi najväčšie výhody, ktoré ponúkajú je implementácia nových technológií, ktoré optimalizujú procesy, poskytujú výhodu pred konkurenciou a zaručujú vysokú kvalitu dodaných služieb.

Marián Meško

výkonný predseda - štatutárny zástupca organizácie

Informácie

Marián Meško spoluzakladal ešte v r. 1999 predchodkyňu JCI-Slovensko ( Slovenskú komoru mladých). Následne potom JCI-Slovensko v r. 2007. Bol jej prvým národným prezidentom. V súčasnosti zastáva funkciu výkonného predsedu a zároveň generálneho sekretára organizácie. Vyštudoval Národohospodársku fakultu EU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Taktiež absolvoval mimoriadne štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Profesne sa venuje aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike ( tak na akademickej pôde ako aj v rámci rôznych odborných združení). Externe vyučuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Jaroslav Mráz

člen predsedníctva

Informácie

Vyštudoval Materálovotechnologickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v odbore Aplikovaná informatika, kde získal aj cenu rektora STU Študent Roka 2014 za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja. Je riaditeľom dvoch technologických spoločností Allycom, s.r.o. a iGeek, s.r.o., s ktorými dodáva technologické riešenia pre medzinárodnú klientelu. Prostredníctvom svojej firmy Allycom, s.r.o. pôsobí ako externý CTO v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach, pre ktoré zabezpečuje IT chod vo všetkých krajinách ich pôsobenia. Špecializuje sa na platformu Microsoft a Cloud riešenia, o ktorých chodí aj prednášať. V roku 2017 sa spoločnosť Allycom, s.r.o. zaradila medzi top partnerov Microsoftu na svete a medzi top partnerov na Slovensku v oblasti Cloudových služieb.

Mária Chantal Prieložná

národná prezidentka 2021

Informácie

Chantal absolvovala Britskú medzinárodnú strednú školu v Bratislave, ktorú úspešne ukončila získaním medzinárodne uznávaného IB diplomu. Následne získala bakalársky titul v odboroch manažment a psychológia na Webster University vo Viedni. Počas bakalárskeho štúdia strávila jeden školský rok aj na Regent’s University v Londýne, kde boli jej študijné úspechy ocenené zápisom na Dean’s list. Nasledovala tridsaťmesačná tzv. rotačná prax v x-bionic® sphere v Šamoríne, kde získala nielen potrebnú prax, ale najmä cenné skúsenosti postupným pôsobením na všetkých oddeleniach tohto športového a voľnočasového rezortu. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Webster University vo Viedni, po ukončení ktorého získa aj prestížny titul M.B.A. Samozrejme už teraz má vlastnú víziu patričného využitia svojho vzdelania vo svojom budúcom podnikaní.

Tomáš Brngál

národný prezident 2020

Informácie

Tomáš Brngál je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Pred piatimi rokmi založil startup VIRTUAL MEDICINE, ktorý vytvoril aplikáciu Human Anatomy VR. Prostredníctvom nej už umožňili desaťtisícom ľudí z viac ako 150 krajín sveta nahliadnuť na tie najdetailnejšie zákutia ľudského tela pomocou virtuálnej reality. Human Anatomy VR robí učenie efektívnejším, interaktívnejším a zábavnejším. Je to prvá a momentálne stále jediná mobilná anatomická VR aplikácia na platforme Oculus Go a Samsung GearVR. Google si aplikáciu dokonca vybral medzi top tri aplikácie z celého obchodu na svojej platforme pre virtuálnu realitu Google DayDream.

Jakub Berčík

národný prezident 2018

Informácie

Tretí rok pracuje ako odborný asistent na Katedre marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Je gestorom Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre a gestorom Laboratória neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania v rámci výskumného centra AgroBioTech SPU. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru poskytoval služby marketingového konzultanta. Pôsobí v Asociácii poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, zastáva funkciu lokálneho prezidenta JCI Nitra a je členom Stredoeurópskeho neuromarketingového združenia CENMA. Je spolupôvodcom dvoch patentových riešení pre inovatívny marketingový výskum v biznis prostredí. Víťazom súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ za rok 2015.

Juraj Sasko

člen predsedníctva

Informácie

Juraj Sasko pôsobí už niekoľko rokov v oblasti online marketingu ako spolumajiteľ medzinárodnej digitálnej agentúry VISIBILITY a zakladateľ Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA. Okrem toho sa angažuje v oblasti vzdelávania  a návrhov univerzitných programov na Univerzite Komenského, UCM v Trnave či na Akadémií Médií v Bratislave.

V JCI Slovensko zastáva pozíciu člena predsedníctva a bol zvolený za národného prezidenta JCI Slovensko pre rok 2015.

Osobný web s informáciami

Patrik Jurčišin

člen predsedníctva

Informácie

Patrik Jurčišin je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), kde ukončil svoje štúdium v študijnom odbore obchod a marketing. Počas svojho štúdia aktívne participoval na výskumných aktivitách a projektoch Laboratória spotrebiteľských štúdií pri FEM SPU pod vedením jeho riaditeľa doc. Ing. Jakuba Berčíka, PhD.Od roku 2018 pracuje v Univerzitnom Startupe SAMO Europe, ktorý sa venuje využívaniu inovatívnych výskumných metód v marketingu.V roku 2020 spolu s jeho tímom založil Startup Bimeco – ktorý vyvinul technológiu využívajúcu umelú inteligenciu na bezkontaktné meranie telesnej teploty termovíziou.V súčasnosti okrem spomínaných aktivít pracuje na projekte ,,Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“  v Centrum vedecko-technických informácií SR ako Vedúci Centra vedy v Nitre.