Študentská podnikateľská cena 2021

15. decembra 2021
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA

Poznáme víťazov súťaže Študentská podnikateľská cena 2021

Dňa 2.12.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2021“ (išlo už o 11. ročník ). Cieľom projektu „Študentská podnikateľská cena“ 2021“ je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Global Student Entrepreneur Awards. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) . Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International so sídlom v USA a európskou pobočkou v Berlíne. Vznikla v r. 1915 v St. Louis. Zastúpenie má v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.

Finalisti súťaže

1. Adam Bartoš, spoločnosť SIAT s.r.o., Materiálovo-technologická fakulta STU v Bratislave, so sídlom v Trnave Spoločnosť SIAT s.r.o. “ SLOVAK ISTITUTE of ADVANCED TECHNOLOGIES“ zakladal online 16.07.2019, symbolicky na pôde Materiálovo-technologickej fakulty v Trnave, s presvedčením, že je dôležité prepájať oblasti vzdelávania a podnikania. Hlavným zameraním firmy je výskum a vývoj nových udržateľných technológii a poskytovanie riešení pre oblasť priemyslu, zdravotníckych pomôcok a pre využitie v súkromnom sektore, ktoré sú prepojené so širokým rozsahom špecializovaných školení. Spoločnosť SIAT momentálne pracuje na vývoji prístroja „Ultrasonic Leak Detector“. Toto ručné zariadenie na vyhľadávanie nežiadúcich únikov plynov zo systémov je schopné prinášať nemalé úspory pre výrobné podniky. Pridruženými oblasťami podnikania je prevádzkovanie zákazkovej výroby technológiou 3D tlače, dizajnovanie konštrukčných riešení jednoúčelových strojov, prípravkov a robotizovaných pracovísk, ako subdodávateľ pre strojárske firmy. Krátkodobým cieľom je dosiahnúť úspešné uvedenie produktu „Ultrasonic Leak Detector“ ako aj zvýšenie povedomia značky SIAT, na slovenský aj zahraničný trh a z prijmov z predaja a z distribúcie zabezpečiť rýchlejší rast spoločnosti. Dlhodobým cieľom je vybudovanie mena a stabilnej pozície spoločnosti na trhu, ako spoločensky zodpovednej spoločnosť, schopnej tvoriť zisky. Dosiahnuť to plánuje postupnými krokmi vedúcimi k vybudovaniu/kúpe priestorov alebo budovy ako sídla spoločnosti na podnikanie, vybaveniu dielní, laborátórii s minimálne 15 zamestnancami

2. Peter Ďurica, spoločnosť PET & SON Group, s.r.o. , Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Podniká v oblasti IT a s kolegom vyvinuli novú generáciu virtuálnych vizitiek, ktorá plnohodnotne nahrádza papierové vizitky. Volá sa Attachtap, ktorý umožňuje zdieľanie virtuálnej vizitky, obchodných informácii a sociálnych médií a to vďaka tagu/karty a Attachtap aplikácii jednoduchým priložením telefónu na tag/kartu. Druhá osoba nepotrebuje na získanie informácií aplikáciu ani Attachtap tag/kartu. Cieľom je nahradiť inovatívnou technológiou zastaralé papierové vizitky. Klient si zakúpi ich tag alebo ich kartu ,obe majú rovnakú funkcionalitu. Môžu si ich kúpiť s ich dizajnom ,alebo aj poskytujú design na mieru s korporátnou identitou na požiadavku klienta.Po zakúpení ich hardvéru si stiahne aplikáciu, ktorá je na Android,ale aj na AppStore. Klient si vytvorí konto, kde má možnosť si vytvoriť vizitku. S osobnými údajmi, kontaktnými údajmi a obchodným informáciami. Celá táto vizitka sa dá meniť v reálnom čase. Vizitka má 18 dizajnov. Jednoduchým priložením svojho tagu alebo karty na druhý telefón sa mu otvorí jeho vizitka, kde si prijímateľ môže uložiť všetky jeho údaje. Napríklad uložiť si kontaktné údaje priamo do svojho telefónneho zoznamu, alebo sa s ním spojiť na Facebooku. Touto inovatívnou technológiou sa šetrí čas, peniaze, ale aj životné prostredie. Vizitka je doživotná.

3.Ivan Fratrič, spoločnosť IVEX GROUP s.r.o., Filozofická fakulta UK v Bratislave Sprístupňujú literatúru pre širokú masu čitateľov pomocou online knižnice. Spoločne s univerzitami, vydavateľstvami, inštitúciami a autormi vytvárajú zdieľaný priestor e-kníh, ktorý má potenciál meniť nákupné správanie a zvyky spotrebiteľov. Ich víziou je ušetriť zákazníkom finančné prostriedky, partnerom priniesť udržateľnejší biznis model pomocou predplatného, znížiť záťaž na životné prostrednie a znížiť percento pirátsky stiahnutých e-kníh. Organizáciu (s.r.o.) založili v roku 2019 cez pol Európy, kedy sa spoločník Alexander nachádzal vo Francúzsku na Erasmus+ a už vtedy si vyskúšali prácu na diaľku, kedy ešte o Covid-e nebola žiadna zmienka. Začínali s projektom IVEX print, ktorý sa zameriaval na bezplatné tlačenie učebných materiálov pre vysokoškolákov. Do vnútra každého dokumentu vkladali personalizované pracovné ponuky, komunikáciu stredných a veľkých firierm a zľavy, na základe vyplnených údajov pri registrácii (pohlavie, mesto, škola, fakulta, ročník). Keďže dopyt zo strany študentov bol obrovský, rozhodli sa spoplatiť službu a v priebehu pôsobenia vytlačili viac ako 5000 dokumentov (skrípt, poznámok a tak pod.) Online knižnicu IVEX library možno analogicky chápať ako Spotify pre e-knihy. Robia literatúru dostupnejšou pre všetkých študentov a poskytujú ucelený prístup ku potrebnej literatúre v cene predplatného v hodnote jednej knihy.

4. Ing. Ivana Nováková-spoločnosť APONI AR s.r.o., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach Základnou myšlienkou spoločnosti je podpora priemyselných podnikov v implementácií rozšírenej reality ako komplexného digitálneho a pracovného nástroja, ktorá prináša nespočetné výhody a to od zvyšovania efektivity zamestnancov až po optimalizáciu nákladov zavádzaním inteligentných nástrojov pre analýzu a zobrazovanie dát. Spoločnosť APONI s.r.o je dnes už rozdelená do dvoch spoločností a to APONI AR ktorá sa venuje implementácií rozšírenej reality do podnikov , kde hlavným produktom je softvérové riešenie APONI VIEW ktoré vyvíjajú, a APONI HOLOGRAPHICS ktorá sa zaoberá holografickým projekciam na mieru a predaju holografických projektorov. V súčastnosti sa sústredia na prvotné reálne testovanie produktu v priemyselnom prostredí a hľadajú vhodného partnera ktorý by im poskytol ,,feedback,, pred obsadením trhu. Ich cieľom je globálny trh ,ale v prvých fázach by radi začali na domácom európskom trhu, nakoľko priemysel je hnacím motorom ekonomiky v Európe. Nástupom 4.0 Industry čelí priemysel výzvam, kde riešením môže byť práve ich modulárne komplexné riešenie. Modularita produktu umožňuje klientom postaviť si produkt presne podľa potrieb a eliminovať tak zbytočné a nákladné softvérové riešenia.

5. Hugo Repáň-spoločnosť EcoButt, s.r.o., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave Cigaretové ohorky sú vážnym environmentálnym problémom. Kontaminujú vodu, pôdu a mnoho ľudí nevie, že sú vyrobené z plastu a ich rozklad môže trvať až 15 rokov. S projektom EcoButt vyrábajú zberné nádoby na cigaretové ohorky, vykonávajú zber a recyklujú tento dopad na ekologické cesty. Na koncepte recyklácie cigaretových ohorkov začal pracovať ešte počas štúdia na gymnáziu v Žiari nad Hronom. Jeho spolužiaci si pamätajú, ako na chemické semináre nosil špaky v sáčkoch a zapáchala celá chodba. Postupne sa myšlienka vyvíjala a v roku 2020 spolu s investíciou oficiálne vznikla spoločnosť EcoButt s.r.o.. Zaoberá sa poskytovaním služieb v oblasti inovatívneho odpadového hospodárstva – recykláciou cigaretových ohorkov. Spolupracuje s aktérmi súkromného aj verejného sektoru, ktorí majú záujem o ochranu životného prostredia. Pilotné projekty, kde sa cigaretové ohorky zbierajú a recyklujú, boli spustené s mestom Žiar nad Hronom a viacerými nádnárodnými spoločnosťami ako Amazon či SKC foundry s.r.o.. Neustále sieť partnerov buduje a šíri osvetu o problematike cigaretových ohorkov v prírode. Cena spoločnosti NAY. Cenu získal Peter Ďurica Cena BMW Slovenská republika za trvalú udržateľnosť.Cenu získal Ivan Fratrič Cena TV JOJ . Cenu získal Ivan Fratrič Cena JCI-Slovensko (za inováciu v podnikaní). Cenu získali dvaja finalisti a to: Ing. Ivana Nováková a Peter Ďurica Vyhlásenie absolútneho víťaza – cenu získal Hugo Repáň-spoločnosť EcoButt, s.r.o., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Generálny partner projektu: ČSOB
Generálny partneri JCI 2021/2022 : Asseco Central Europe a EY
Špeciálny partner projektu: Slovak Business Agency
Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.