Študentská podnikateľská cena 2018

12. januára 2019
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA

Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2018

Dňa 4.12.2018 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2018 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia . Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené roznymi vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli 2019 v Macao. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom 200 000 členov.
Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989.
Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov 5 finalistov súťaže a to:

1.Martin Hrabovec-spoločnosť Revolware s.r.o.,Wirtschaftsunivesität Wien
2. Ing. Pavol Kaleja, spoločnosť VIZUALIZACKY, s.r.o., Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
3.Patrik Konrády- spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o.,SZŠ –odbor dipl. fyzioterapeut, Košice
4. Ing.Tomáš Szabo-spoločnosť PROGRANT, s.r.o.,Ústav manažmentu STU v Bratislave
5.Ján Široký-spoločnosť Financie.online SK s.r.o., Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Košiciach

Udelenie špeciálnych cien:

Cena predsedu Bratislavského samosprávneho kraja – Ing. Tomáš Szabo-spoločnosť PROGRANT,s.r.o

Cena spoločnosti NAY- Ing. Pavol Kaleja- spoločnosť VIZUALIZACKY,s.r.o.

Cena MasterCard za inovácie- Ján Široký-spoločnosť Financie.online.SK s.r.o.

Cena JCI-Slovensko (za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť) -Patrik Konrády – spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o.

Cena BMW (sustainable value)- Tomáš Szabo spoločnosť PROGRANT,s.r.o.

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ do Macao sa stal Martin Hrabovec-spoločnosť Revolware s.r.o.,Wirtschaftsunivesität Wien

Niečo o spoločnosti Revolware

Spoločnosť Revolware vyvíja primárne aplikáciu PillsPro . V PillsPro sa momentálne zaoberajú problémom mnohých lekárnikov, ktorí používajú rôzne odlišné systémy na skladovanie liekov, ich dovoz, kontraindikácie či dávkovanie a bližšie informácie o daných liečivách. S ich aplikáciou riešia tento problém vytváraním celistvej štruktúry spomenutých systémov aby lekárnikom pomohli byť produktívnejší a zjednodušili ich prácu.
Čo sa produktu ako takého týka, aplikácia PillsPro je vo verzii MVP (minimum viable product) a systém optimalizácie skladových zásob “Zásobyliekov.sk“ je používaný a testovaný v 4 lekárňach. PillsPro MVP zahŕňa testovacie výkazy pre jednotlivé lekárne, s informáciami o liekoch, ktoré je potrebné predať a ich odberateľoch. Výkazy sú generované pomocou centralizovanej serverovej aplikácie, ktorá čerpá dáta priamo zo skladových softwareov lekární. Systém “Zásobyliekov.sk“ ďalej prepája lekárne s veľkodistribučnými firmami a momentálne dolaďujú posledné detaily pomocou jeho testovania v lekárňach.

 


Generálny partner projektu:   Špeciálny partner:
obrazok obrázok
  Partneri:
obrazok
obrazok
obrázok
obrazokobrazok
obrazok
obrazok

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Generálny partneri
JCI 2017/2018:
  Hlavní mediálni partneri:
obrazok

obrazok

obrazok
obrazok
  Mediálni partneri:
obrazok
obrazok
obrazok
  Partnerské organizácie:
obrazokobrazok

obrazok
obrazok
obrazok

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.