Report z výročnej konferencie JCI Slovensko 2014

Na tohtoročnej výročnej konferencii JCI uvítala Obchodná komora mladých svojich hostí – lídrov slovenského biznisu, predstaviteľov širokej odbornej verejnosti, študentov vysokých škôl, podnikateľov – 3. decembra v historických priestoroch Pálffyho paláca. Tenorom a zároveň posolstvom Výročnej konferencie JCI 2014 sa stala absolútna priorita v presadzovaní transparentného a zodpovedného podnikania na Slovensku. Hlavná idea, ktorá má byť práve kontinuálnym a dôsledným presadzovaním transparentnosti a zodpovednosti v podnikaní až do nevyhnutnej miery naplnená je, aby mladí podnikatelia nestagnovali vo svojich aktivitách, neprichádzali o motiváciu na vlastný rozvoj a tým aj na rozvoj spoločnosti a prostredia, ktoré vytvárame a ktoré nás súčasne obklopuje. Aby títo podnikatelia, mladí nápadmi, víziami, elánom, nezávisle od dátumu narodenia, nachádzali inšpiráciu a priazeň pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenských podnikateľských subjektov doma i v zahraničí ako i pri zlepšovaní životnej úrovne spoločnosti. Je všeobecne známe, že sa naši ľudia s narastajúcou tendenciou veľmi úspešne uplatňujú v podnikateľskej sfére práve za hranicami Slovenska. Je v našom záujme, aby sme mladým podnikateľom vytvorili na Slovensku také kvalitné podmienky, aké nachádzajú v iných krajinách. Znamená to ozdraviť súčasné kriticky podvýživené domáce podnikateľské prostredie, obzvlášť malé a stredné podnikanie transparentnosťou a zodpovednosťou v podnikaní, dať mladým podnikateľom rovnosť šancí, vytvoriť im živé, motivujúce prostredie fungujúce na základe férových, jasných a transparentných pravidiel platiacich rovnako pre všetkých. Nevyhnutné pritom je, aby sme tak každý jednotlivo ako aj navzájom a spoločne súvisle iniciatívne prispievali k odstráneniu korupcie, rodinkárstva, nezákonných a nemorálnych prostriedkov a postupov pri uplatňovaní vlastných záujmov.

Sme presvedčení, že cenné slová, rady a odporúčania prednášajúcich hostí na tohtoročnej konferencii, menovite pani Magdalény Dobišovej – generálnej riaditeľky Skanska SK, a. s. a prezidentky Business Leaders Forum, pánov Ľuboša Fellnera – spolumajiteľa BUBO travel agency, s.r.o., Zdenka Hoscheka – spolumajiteľa Creative Web, s.r.o.,  Dušana Chreneka – vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Jána Oravca – prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, Juraja Saska – spolumajiteľa VISIBILITY s.r.o., Normana Tatchera Scharpfa – charge d´affairs vyeľvyslanectva USA na Slovensku a Jaka Slegersa – výkonného riaditeľa Amcham na Slovensku a pani Lívie Vašákovej – ekonomickej poradkyne Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, nájdu ohlas v súčasnej ako i v ďalších generáciách mladých podnikateľov a myšlienka transparentnosti a zodpovednosti bude po jej uplatnení sa v podnikaní ďalej vytvárať základ nových inšpirácií a napredovania podnikateľských aktivít.

Autor: Jana Braníková

Jaroslav Mráz

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.