Pripravujeme súťaž „Mladý Inovatívny Podnikateľ 2015“

V JCI Slovensko pripravujeme jednu z našich hlavných súťaží pre rok 2015 o mladého inovatívneho podnikateľa.

V podstate všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke www.invencia.sk. Registrácia pre súťažiacich sa ukončuje  20.5.2015 a slávnostné vyhlásenie výsledkov bude v priebehu Júna 2015.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a je vo veku 18-40 rokov, t.z. v roku 2015 dovŕšil 18 rokov a neprekročil 40 rokov. Vítaní sú mladí ľudia, podnikajúci v akejkoľvek oblasti podnikania. Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania.

Podnikateľ, alebo organizácia, ktorý ho nominuje vyplní formulár na internetovej stránke www.invencia.sk, ktorý bude bude v prevažnej miere identický s medzinárodným formulárom. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení súťaže ktoré je dané deadlinom t.j. 20.5.2015 zasadne Rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácii, ktorá vyberie najlepších. Na základe prihlášok do súťaže spolu s informáciou o podnikateľovi ako aj firme, ktorú nominovaný zastupuje, nasleduje hodnotiaci výber komisie.

Komisia vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh pred odbornou komisiou. Títo piati finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie projektu v júni 2015.

Ceny pre súťažiacich

  • Absolútny víťaz získa: zájazd do Dubaja, obed s niektorým z EY Podnikateľov roka v SR, konzultačné služby, právne služby, mentoring a vecné ceny
  • Ceny pre 5 finalistov: rôzne vecné ceny
  • Cena Ministra hospodárstva SR(najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh): vecná cena

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Registrujte sa do súťaže.

Juraj Sasko

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.