Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2017

SUSC2017a
SUSC2017b

TLAČOVÁ SPRÁVA

Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2017

Dňa 28.6.2017 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2017“. Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University World Startup Cup 2017 Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. V roku 2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia. SOPK je nezávislým reprezentantom trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej a európskej globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia . Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov jednotlivých kategórií súťaže a to :

1.kategória : Veda, medicínske technológie
MUDr.Tomáš Brngál-líder študentského startupu Virtual Medicine, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Virtual Medicine je startup, ktorý už takmer 3 roky vyvíja unikátnu medicínsku VR aplikáciu Human Anatomy VR. Mesiac a pol po jej vydaní pre platformu Samsung GearVR si ju stiahli už tisíce ľudí v 122 krajinách sveta. Human Anatomy VR robí učenie efektívnejším, interaktívnejším a zábavnejším. Je to prvá a momentálne stále jediná anatomická VR aplikácia na platforme Samsung GearVR na svete.Naším cieľom je vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi inovovať a aplikovať vzdelávanie medicíny na možnosti 21. storočia. Hlavným cieľom startupu je zvýšiť globálny predaj a vylepšiť Human Anatomy VR (medicínsku vzdelávaciu aplikáciu pre študentov medicíny a doktorov, fungujúcu na princípe Virtuálnej reality).

2. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web
Ing. Mária Franková, líderka študentského startupu Hippstersaurus Rex Apps, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach

Hipstersaurus Rex Apps je slovenský startup zameraný primárne na vývoj hier pre mobilné zariadenia. Business plán startupu spočíva vo vytváraní udržateľných hier inovatívnym spôsobom (napríklad využívanie analýzy za pomoci IBM Watson for Social Media alebo analytiky Google trends) alebo hier, ktoré implikujú inovácie. Developeri a zároveň zakladatelia pretavujú svoje názory a presvedčenia do hier, čím dotvárajú ich pridanú hodnotu a poukazujú na vybrané aspekty života. Snahou je spojiť v hrách zábavu s „odkazom“. Do budúcnosti sa startup plánuje venovať hrám obsahujúcim prvky umelej inteligencie, virtuálnej a augmentovanej reality.

3. Kategória: Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika
Ing.Daniel Šlosár-líder študentského startupu Chargebrella- Fakulta banictva, ekologie, riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach
Chargebrella je prenosný generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia ako telefóny, tablety, či fotoaparáty – a to 24 hodín denne, kdekoľvek, kde je dostupný zdroj tepla (slnečné žiarenie, oheň a pod.). Elektrickú energiu produkuje z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Termo-elektrický generátor Chargebrella produkuje elektrinu z rôznych alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie – konkrétne z rôznych zdrojov tepla, akými sú slnečné žiarenie, teplo z ohňa alebo iné zdroje tepla nad 250 °C. Chargebrella ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitnú na miestach alebo v situáciách, kedy nemajú prístup k zdroju elektrickej energie na dobíjanie mobilných zariadení, ktoré potrebujú z pracovných dôvodov alebo súkromných dôvodov : profesionálom pracujúcim v teréne / extrémnych podmienkach – záchranári, humanitárni pracovníci, speleológovia, novinári…

4.kategória: Životné prostredie, zelené technológie
Ing. Branislav Krchňavý líder študentského startupu Lampiš, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita

Zaoberá sa výrobou a predajom dizajnového svietidla. Svietidlo tvorí most medzi ľudskou šikovnosťou, kreativitou a modernými technológiami, ktoré používateľovi umožňujú vyjadrenie aktuálnej nálady pomocou SMART technológií. Dizajnové svietidlo je jednoduchej avšak sofistikovanej konštrukcie, ktorá je určená pre každého a kamkoľvek v interiéri. Každé svietidlo má poradové číslo počnúc 0, 1,.. ∞. čo robí každé svietidlo výnimočným. Prínosom startupu je, že hlavným mottom je „čo si zoberieš, vráť“, a preto musí byť transparentne preukázané koľko svietidiel bolo vyrobených a koľko z predajnej ceny každého svietidla ide na výsadbu nových stromov na území SR.

5.kategória: Ostatné nápady
Ľuboš Jurečka-líder študentského startupu Dreamstory, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Heslom startupu je: Vedieme deti späť k čítaniu. Robia to prostredníctvom personalizovaných kníh. Zákazník na webe vyplní informácie o dieťati a oni ich zapracujú do knihy. Výsledkom toho je príbeh, v ktorom dieťa číta o sebe, svojej rodine, kamarátoch, záľubách a kopec ďalších vecí, ktoré je možné zadať do objednávky. V dobe plnej technológii, mobilov, tabletov sa zabúda na klasické knihy. Ako vieme, tak knihy pomáhajú deťom v mnohých oblastiach – rozširovanie slovnej zásoby, zlepšovanie komunikácie, získavanie nových vedomostí atď. Okrem pútavého personalizovaného textu tieto knihy obsahujú aj rôzne úlohy a cvičenia, takže dieťa si takisto potrénuje svoju pamäť, logické myslenie, kreativitu, predstavivosť a všeobecný prehľad.

Vyhlásenie špeciálnych cien
Cena JCI Slovensko pre startup s najväčším prínosom pre spoločnosť. Cenu získali 2 finalisti a to MUDr. Tomáš Brngál so startupom Virtual Medicine a Ľuboš Jurečka so startupum Dreamstory.

Špeciálna Cena za sociálne inovácie. Partnerom tejto ceny bola Green Foundation. Cenu získal Bc. Tomáš Szabo , líder študentského startupu Webový portál E-PRO, Ústav manažmentu STU v Bratislave
Krátka informácia o startupe:
Webový portál E-PRO je online systém pre samosprávy, určený na vypracovanie a ďalšiu prácu so strategickými dokumentmi. Svojím zameraním ide na Slovensku o jedinú službu svojho druhu. Po vyše roku vývoja bol v septembri 2016 úspešne spustený v praxi a dnes má už viac ako 100 registrovaných užívateľov. Jeho hlavné výhody spočívajú v jednoduchosti riešenia, ktoré šetrí čas (vďaka množstvu automatizovaných procesov, ktoré bolo doteraz nutné riešiť manuálne), financie (ide o výrazne lacnejší spôsob spracovania a práce s týmito materiálmi ako cez iné externé firmy)

Absolútnym víťazom a nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž vysokoškolských startupov University Startup Cup 2017 do Kodane sa stal Ing. Daniel Šlosár so študentským startupom Chargebrella

Špeciálni partneri

SBA
FMP

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.