Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA
Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2017

Dňa 30.11.2017 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2017 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia . Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zámestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli 2018 v Toronte. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne so zastúpením v 120 krajinách sveta s počtom 200 000 členov.
Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989.
Odborná komisia vybrala z 41 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:

1. Matúš Čarnogurský – spoločnosť NOCANDO, LTD, Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

2. Lucia Gallová a Bibiána Krausková – spoločnosť Veget, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

3. .Patrik Mazan – spoločnosť Invicta hodinky, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

4. Filip Tomáška – spoločnosť RDL Labs, s.r.o., Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

5. Ing. Tomáš Szabo – spoločnosť PROROZVOJ, s.r.o. Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave


Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.