Mladý inovatívny podnikateľ 2021

2. januára 2022
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA
Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2021

Dňa 28.9.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu
„ Mladý inovatívny podnikateľ 2021“ (išlo už o 15. ročník ). Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a
predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo
svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí
chcú začať alebo začínajú podnikať.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala
ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)
v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska . Junior Chamber International- Slovakia je
ofi ciálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s
počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov.
V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov
Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným
v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na
Slovensku. Projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.


Finalisti súťaže

1.Doc. Ing. Peter Feciľak, PhD. – spoločnosť CEELABS, s.r.o.
Spoločnosť CEELABS bola založená ako spin-off na pôde Technickej univerzity v Košiciach s cieľom
poskytovania služieb v rámci regiónu strednej a východnej Európy Spoločnosť začala s troma základnými
smermi – oblasť vedy a výskumu v sieťových. Popri realizácii riešení pre zákazníkov spoločníci
v sebe nezapreli bádateľský prístup a akceptovali technologickú výzvu na inováciu v oblasti
inteligentných meracích systémov pre meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie,
ktorá sa transformovala do štvrtej kľúčovej oblasti spoločnosti. Práve v tejto oblasti spoločnosť
vyvinula vlastné inovatívne riešenie pre mestá, ktoré pomáha správcom mestských objektov riešiť
problém vysokej energetickej neefektívnosti, identifi kovať miesta úspor a riadene znížiť uhlíkovú
stopu. Spoločnosť vyvinula vlastnú technológiu (merací systém) na produkciu vysoko detailných
dát o spotrebe elektrickej energie s prenosom údajov sieťovými technológiami v reálnom čase,
ktoré následne využíva v dátovom spracovaní budove, pomôže. Spoločnosť prichádza so službou
digitálneho energetika mestských objektov na báze umelej inteligencie, kde prostredníctvom
strojového učenia rozpoznáva spotrebiče s porozumením, kde, kedy a čím dochádza ku konzumácii
elektrickej energie a vďaka automatizovanému rozpoznávaniu pomáha identifi kovať miesta
úspor (zameranie na standby spotrebu budovy).

2.Zuzana Gombošová, M.A. –spoločnosť Malai Biomaterials Design, s.r.o
Malai je Slovensko-Indický projekt ktorý začal spoluprácou Zuzany a Susmitha v roku 2017. Dvojica
sa rozhodla vyvinúť materiál, ktorý by bol skutočne cirkulárny a nepredstavoval by zátaž pre životné
prostredie. Malai vyrába biokompozitné materiály na baze Bakteriálnej Celulózy pestovanej
na odpadovej vode zo spracovania kokosu. Tieto materiály sú kompostovateľné, vegánske a neobsahujú
žiadne plasty. Firma pracuje hlavne s klientmi z módneho priemyslu a materiály dodáva pre
značky a výrobcov tašiek, kabeliek a podobne. Malai má aj svoju vlastnú značku doplnkov, ktorá
vydala už dve kolekcie. V blízkej budúcnosti by chcela nájsť správneho investora pre rozšírenie
svojej činnosti a výrobnej kapacity. Malai je start up, ktory už má hotový prototyp a úspešne ho
uviedol na trh v limitovanej kvantite. Trh s ekologickymi náhradami zvieracej kože zaznamenáva
rast a fi rmy ako Mycoworks, Boltreads a Pinatex už sa chopili šance a zaistili si investorov. Malai má
jedinečnú výhodu v tom, že ponúka skutočne ekologický produkt, ktorý sa rozloží aj v domácom
komposte a neobsahuje žiadne syntetické látky alebo plasty.

3.Martin Herman- spoločnosť POWERFUL MEDICAL,s.r.o.
Spoločnosť vyvinula klinického asistenta PMcardio, ktorý akémukoľvek lekárovi s EKG prístrojom
umožní diagnostikovať a liečit kardiovaskulárne ochorenia na úrovni špecializovaného kardiológa.
Asistent PMcardio je plne certifi kovaný ako zdravotnícke zariadnie pod novou reguláciou EU. Zároveň
je PMcardio pravdepodobne prvý certfi kovaný produkt umeleckej inteligencie pod novou
reguláciou v EU. Pomocou PMcardio lekár odfotí 12 zvodový EKG záznam z akéhokoľvek prístroja,
ich algoritmy ho dokážu zdigitalizovať a vyhodnotiť presnú diagnózu. Algorimy sú natrénované
na miliónoch predošlých pacientských prípadoch a dnes sú konkurenciou samotných kardiológov
v diagnostickej presnosti. V ďalších krokoch aplikácia vyhodnotí personalizovaný liečebný plán v
súlade s klinickými smernicami European Society of Cardiology alebo American Heart Association.
Firma bola založená bratmi Martinom a Dr. Robertom Hermanom, spolu s kardiológom Prof. Robertom
Hatalom. Cieľom fi rmy je presadiť umelú inteligenciu v medicíne, ktorá za lekárov bude
spracovávať všetky merateľné dáta senzormi (EKG, krvné testy, CT, MRI, atď.), aby sa lekár mohol
sústrediť na pacienta a subjektívne obzervácie, miesto analýzy gigabytov dát. Zatiaľ vývojom
úspešne pokryli veľkú časť kardiológie (EKG, krvné testy, ECHO), a cez ich dcérsku spoločnosť Medannot
začínajú vyvíjať umelú inteligenciu pre rádiológov (CT, MRI, RTG).

4.MUDr. Mário Lazar, spoločnosť Spineo clin, s.r.o.
Firma vznikla za účelom zlepšenia a inovácie zdravotnej starostlivosti o pohybový aparát. Predmetom
činnosti je starostlivosť o pacientov s bolesťami a poruchami funkcii pohybového systému a
nervového systému. Inovácie sa týkajú najmä osobitého moderného prístpu k metodikám terapie
a vyšetrenia, a taktiež dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Jedným s cieľov je tvorba telemedicískych
rehabilitačných a diagnostických aplikácii a pohotová online komunikačná služba služba.
Ďalším z cieľov je vytvorenie uceleného inštitútu zaoberajúceho sa okrem liečby aj výskumom v
oblasti bolestí a porúch pohybového a nervového systému. Nominovaný – MUDr. M. Lazar – Koncipoval
ideu zlúčenia rôznych rehabilitačných metodík a neurofyziologických princípov, čím vytvoril
postupy liečby ľahko dostupné a prevediteľné a zároveň dobre účinne. Nominovaný sa usiluje aj
o prienik rehabilitačný a diagnostických metodík do telemedicíny, konkrétne tvorbou aplikácie a
novodobým prístupom rehabilitácie vo virtuálnej realite. Nominovaný – MUDr. M. Lazar – Koncipoval
ideu zlúčenia rôznych rehabilitačných metodík a neurofyziologických princípov, čím vytvoril
postupy liečby ľahko dostupné a prevediteľné a zároveň dobre účinne. Nominovaný sa usiluje aj
o prienik rehabilitačných a diagnostických metodík do telemedicíny, konkrétne tvorbou aplikácie
a novodobým prístupom rehabilitácie vo virtuálnej realite. Inovovať spôsob liečby a vyšetrovania
od ktorého sa budú odvíjať ďalšie postupy v Slovenskom a možno medzinárodnom zdravotníctve,
vytvoriť ucelený model zdravotnej starostlivosti na diaľku za pomoci prístupných technológii

5.Mgr. Jana Malečková, spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o.
Usability Engineering Center vyvija inovácie postavené na európskej smernici PSD2. Fintech platforma
EVERIFIN integruje bankové účty v EÚ, umožňuje digitálnu fakturáciu a okamžité platby.
Inovácia prispieva k digitalizácii procesov fi riem, živnostníkov, inštitúcií štátnej a verejnej správy.
Zlepšuje likviditu prijímateľov platieb a v neposlednom rade prispeje k odstráneniu závislosti európskeho
fi nančného systému na zahraničných spracovateľoch. Spolocnost založila v roku 2013,
aby sa mohla venovat konzultáciám v online biznise pocas 2 rodičovskych dovoleniek. Ku koncu
druhej rodičovskej dovolenky si uvedomila, že v online biznise existujú škálovatelnejšie biznis
modely, a preto sa v roku 2017 s manželom rozhodli, že svoje know-how využijú na vybudovanie
vlastného online produktu. Cielom bolo, aby bol produkt globálny a maximálne škálovatelny. V
tom case mali 4 bankove učty v 3 rôznych krajinach, z čoho vyplýval pre nich pomerne velky fi –
nančny chaos v rodinnych fi nanciach. Rozhodli sa preto vytvorit univerzálny internet banking, v
ktorom si používatelia môžu spojit všetky bankové účty z rôznych EÚ krajín.

6.Ing. Mária Zimová, spoločnosť Wintrend, s.r.o.
Spoločnosť sa posledné 4 roky zameriava na tvorbu a výrobu edukačných pomocok pre predprimárne
a primárne vzdelávanie. Na prvý produkt abeceda TROCHA INAK bola v roku 2020 Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu vydaná odporúčacia doložka a produkt bol zaradený
do národného registra didaktických pomôcok v SR. Od uvedenia produktu abeceda TROCHA INAK
na trh sa produktová rada rozšírila o ďalšie edukačné pomôcky a na ďalších sa postupne pracuje.
Pripravujú aj jazykové mutácie za účelom expandovania do zahraničia. Cieľom spoločnosti je rozširovať
produktovú radu v oblasti vzdelávania a robiť veci „TROCHA INAK“. Čo sa týka zamerania
sa spoločnosti na oblasť vzdelávania, tvorba prvého produktu (abeceda TROCHA INAK) trvala od
nápadu po uvedenie na trh cca 2 roky, následne sa začali zaoberať aj ďalšími nápadmi a postupne
ich realizujú. Z tohto pohľadu má spoločnosť za sebou úspešný štart a veria, že o postupne pridávané
produkty na trh bude rovnaký záujem, ako je o abecedu TROCHA INAK.

Udelenie špeciálnych cien:
„Cena BMW Slovenská republika za trvalú udržateľnosť a inovácie“. Cenu získala Zuzana
Gombošová, M.A. –spoločnosť Mallai Biomaterials Design, s.r.o
„Cena Indexu za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh “- cenu získal Martin Hermanspoločnosť
POWERFUL MEDICAL,s.r.o.
„Cena J&T Banky za ekonómiu „- Cenu získala Mgr. Jana Malečková, spoločnosť Usability
Engineering Center, s.r.o.
„Cena TV JOJ“ cenu získala Zuzana Gombošová, M.A. –spoločnosť Mallai Biomaterials Design,
s.r.o.
„Cena JCI-Slovensko za inovatívne podnikanie“- Cenu získala Ing. Mária Zimová, spoločnosť
Wintrend,s.r.o
„Cena Ministerstva hospodárstva SR“ -cenu získal Martin Herman- spoločnosť POWERFUL
MEDICAL,s.r.o.

Absolútny víťaz- hlavná cena
Z týchto 6 finalistov vybrala odborná komisia absolútneho víťaza . Na základe rozhodnutia
odbornej komisie pre posudzovanie nominácií sa absolútnym víťazom stal Martin Hermanspoločnosť
POWERFUL MEDICAL,s.r.o.

Maroš Meško

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.