JCI Slovensko na Akadémii v Japonskej Hande

JCI Slovensko malo tú česť vyslať do Japonska svojho kandidáta na prezidenta pre rok 2015 Juraja Saska. V dňoch 3.7.-11.7.2014 sa v konala pravideľná JCI Akadémia pre novozvolených alebo kandidujúcich národných prezidentov v malom japonskom mestečku Handa v prefektúre Aichi asi 350 km juhovýchodne od Tokia.

Japonsko ako krajina s najsilnejšou členskou základňou JCI, organizuje túto akadémiu každoročne. Juraj bol jedným z približne 75 delegátov z celého sveta. Túto skupinu doplnila rovnaká skupina miestnych JCI členov.

Cielom akadémie bolo jednak spoznať japonskú kultúru, ľudí a zvyky a taktiež získať praktické skúsenosti v oblasti vedenia ľudí, motivácie a kooperácie. Každý z medzinárodných delegátov sa dostal na 3 dni do miestnej rodiny, kde mal možnosť zistiť, ako sú Japonci naozaj pohostinní.

Potom nasledovalo 5 dní tvrdej práce na projektoch, tímových zadaniach čo bolo samozrejme poprepájané s výletmi do okolia a večiarkami pre utvrdenie nových priateľstiev a získanie užitočných kontaktov do budúcnosti.

Japonskej JCI akadémii nechýbalo v podstate nič, organizácia bola úplne perfektná, pohostinnost ešte lepšia a celý program sa zavŕšil v piatok 11.7.2014 so slávnostnou ceremóniou, kde účastníci dostali diplomy od trénera kurzu Larsa Hajslunda z Dánska, národného prezidenta JCI Japan Kazuya Suzikiho a celosvetového prezidenta JCI z Indie, Shine Bhaskarana.

Juraj Sasko bude mať v prípade zvolenia dôležitú úlohu pretaviť nadobudnuté skúsenosti a kontakty do reálnych aktivít v roku 2015. Ako potenciálny národný prezident pre budúci rok by chcel čo najskôr pripraviť akčný plán a plánuje stretnutia na lokálnej aj národnej úrovni.

Juraj Sasko

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.