Nezaradené

17. októbra 2023
Nekomentované

Miesto: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava (pod hradom) Dátum: 26.10. 2023 od 9:00 hod Program: 1. Úvodné príhovory: Marián Meško – výkonný predseda JCI-Slovensko, Ján Oravec – dlhoročný prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Martin Gazárek – člen Správnej rady Nadácie ČSOB, Radim Dvořák – zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 9:00 – 9:15 hod 2.

11. októbra 2022
Nekomentované

Miesto: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava (pod hradom) Dátum: 25.10. 2022 od 9:00 hod Program : 1. Úvodné príhovory: Marián Meško – výkonný predseda JCI-Slovensko, Ján Oravec – poslanec NR SR, dlhoročný prezident Združenia podnikateľov Slovenska a bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Branislav Straka – člen predstavenstva ČSOB: 9:00 – 9:15 hod 2. Odovzdanie

5. januára 2022
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2021 Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2021“. Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie

2. januára 2022
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVAPoznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2021 Dňa 28.9.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu„ Mladý inovatívny podnikateľ 2021“ (išlo už o 15. ročník ). Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť apredstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vosvojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktoríchcú

15. decembra 2021
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA Poznáme víťazov súťaže Študentská podnikateľská cena 2021 Dňa 2.12.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2021“ (išlo už o 11. ročník ). Cieľom projektu „Študentská podnikateľská cena“ 2021“ je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v

18. októbra 2021
Nekomentované

Miesto: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava (pod hradom) Dátum: 4.11. 2021 od 9:30 hod Program:1. Úvodné príhovory: Marián Meško – výkonný predseda JCI-Slovensko, Ján Oravec – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, 9:30 – 9:40 hod 2. Odovzdanie insignií Národnému prezidentovi JCI-Slovensko  pre r. 2022: 9:40 – 9:45 hod 3. Odovzdanie Výročných cien JCI-Slovensko 2021 (Manažérsky

22. januára 2021
Nekomentované

Dátum a čas: 3.12. 2020 od 11:00 hod Miesto: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava Forma podujatia: online prenos. Kliknite na ttento link: Program:1. časť: Panelová diskusia s finalistami Študentskej podnikateľskej ceny z minulých rokov 2. časť: Slávnostné vyhlásenie piatich finalistov ako aj absolútneho víťaza Študentskej podnikateľskej ceny 2020

6. októbra 2019
Nekomentované

Výročná konferencia JCI-Slovensko 2019 (12 rokov JCI na Slovensku) Miesto: Pálfyho palác, Zámocká 47, Bratislava Dátum: 17.10. 2019 Program: Neoficiálna (pracovná) časť : 9:00 – 9:30 hod 1. Správa Národného prezidenta JCI-Slovensko pre r. 2019 o činnosti v roku 2019 (v zastúpení prednesie člen predsedníctva JCI-Slovensko) 2. Odsúhlasenie zmien v stanovách JCI-Slovensko 3. Voľba členov

11. februára 2019
Nekomentované

Tlačová správa Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akad.rok 2017/2018 B r a t i s l a v a, 12.decembra – štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií

12. januára 2019
Nekomentované

TLAČOVÁ SPRÁVA Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2018 Dňa 4.12.2018 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2018 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia . Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už