• Dolnozemská cesta 1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
  • +421 905 403 596
Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2013/2014
Nikoleta Kocichová preberá Cenu ministra školstva , vedy, výskumu a športu SR