• Dolnozemská cesta 1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
  • +421 905 403 596

Štruktúra celosvetovej organizácie JCI je viac menej štandardizovaná, aj napriek tomu sa trošku líši v závislosti od krajiny. Svetové vedenie JCI sídli v St. Louis, Missouri, USA, kde je zamestnaných približne 20 ľudí a koordinujú celosvetové aktivity. Nasledujú oblastné/regionálne štruktúry pre každý kontinent a potom národne organizácie ako je napríklad JCI Slovensko.

Národné organizácie sa potom rozdelujú na oblastné:

JCI Bratislava

JCI Senec

JCI Prešov

JCI Nitra

JCI Banska Bystrica

JCI Košice

Na Slovensku máme predsedníctvo zložené z nasledujúcich členov:

Mária Chantal PrieložnáNárodná prezidentka 2021
Chantal absolvovala Britskú medzinárodnú strednú školu v Bratislave, ktorú úspešne ukončila získaním medzinárodne uznávaného IB diplomu. Následne získala bakalársky titul v odboroch manažment a psychológia na Webster University vo Viedni. Počas bakalárskeho štúdia strávila jeden školský rok aj na Regent’s University v Londýne, kde boli jej študijné úspechy ocenené zápisom na Dean’s list. Nasledovala tridsaťmesačná tzv. rotačná prax v x-bionic® sphere v Šamoríne, kde získala nielen potrebnú prax, ale najmä cenné skúsenosti postupným pôsobením na všetkých oddeleniach tohto športového a voľnočasového rezortu. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Webster University vo Viedni, po ukončení ktorého získa aj prestížny titul M.B.A. Samozrejme už teraz má vlastnú víziu patričného využitia svojho vzdelania vo svojom budúcom podnikaní.

Svoj čas a energiu okrem štúdia dlhodobo venuje slabším a zraniteľnejším, najmä ženám a ich deťom v bratislavskom krízovom centre Brána do života, ktorého spoluzakladateľkou bola jej mama, a v ktorom pôsobí vo funkcii členky správnej rady.

Marián Meškovýkonny predseda

Marián Meško spoluzakladal ešte v r. 1999 predchodkyňu JCI-Slovensko ( Slovenskú komoru mladých). Následne potom JCI-Slovensko v r. 2007. Bol jej prvým národným prezidentom. V súčasnosti zastáva funkciu výkonného predsedu a zároveň generálneho sekretára organizácie. Vyštudoval Národohospodársku fakultu EU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Taktiež absolvoval mimoriadne štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Profesne sa venuje aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike ( tak na akademickej pôde ako aj v rámci rôznych odborných združení). Externe vyučuje na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Jaroslav Mrázčlen predsedníctva
Vyštudoval Materálovotechnologickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v odbore Aplikovaná informatika, kde získal aj cenu rektora STU Študent Roka 2014 za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja. Je riaditeľom dvoch technologických spoločností Allycom, s.r.o. a iGeek, s.r.o., s ktorými dodáva technologické riešenia pre medzinárodnú klientelu. Prostredníctvom svojej firmy Allycom, s.r.o. pôsobí ako externý CTO v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach, pre ktoré zabezpečuje IT chod vo všetkých krajinách ich pôsobenia. Špecializuje sa na platformu Microsoft a Cloud riešenia, o ktorých chodí aj prednášať. V roku 2017 sa spoločnosť Allycom, s.r.o. zaradila medzi TOP 1% partnerov Microsoftu na svete a medzi TOP 8 partnerov na Slovensku v oblasti Cloudových služieb.
Juraj SaskoČlen predsedníctva

 Juraj Sasko pôsobí už niekoľko rokov v oblasti online marketingu ako spolumajiteľ medzinárodnej digitálnej agentúry VISIBILITY a zakladateľ Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA. Okrem toho sa angažuje v oblasti vzdelávania  a návrhov univerzitných programov na Univerzite Komenského, UCM v Trnave či na Akadémií Médií v Bratislave.

V JCI Slovensko zastáva pozíciu člena predsedníctva a bol zvolený za národného prezidenta JCI Slovensko pre rok 2015.

Osobný web s informáciami

Ján Brezapodpredseda pre rozvoj organizácie

Je vyhľadávaný Slovenský lekár a odborník v oblasti urológie a uro-onkológie. V roku 2014 bol vybratý Európskou Urologickou Asociáciou ako jeden z najsľubnejších Európskych talentov v laparoskopii a endoskopii. Zároveň vlastní a úspešne vedie firmu zameranú na výskum a vývoj biotechnológií a medicínskych zariadení. Je Slovenským prezidentom celosvetovej organizácie Junior Chamber Internation pre rok 2012 a držiteľ titulu Global Networker z Leadership Academy 2011 v Toyama, Japonsko. Učí na vysokej škole a je vždy ochotný podať pomocnú ruku mladým ľudom, ktorý ho o to požiadajú.

MUDr. Tomáš BRNGÁLNárodný prezident 2020

Tomáš Brngál je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Pred piatimi rokmi založil startup VIRTUAL MEDICINE, ktorý vytvoril aplikáciu Human Anatomy VR. Prostredníctvom nej už umožňili desaťtisícom ľudí z viac ako 150 krajín sveta nahliadnuť na tie najdetailnejšie zákutia ľudského tela pomocou virtuálnej reality. Human Anatomy VR robí učenie efektívnejším, interaktívnejším a zábavnejším. Je to prvá a momentálne stále jediná mobilná anatomická VR aplikácia na platforme Oculus Go a Samsung GearVR. Google si aplikáciu dokonca vybral medzi top tri aplikácie z celého obchodu na svojej platforme pre virtuálnu realitu Google DayDream.

Vďaka svojej schopnosti rozvíjať akýkoľvek typ VR / AR softvérového riešenia bola spoločnosť VIRTUAL MEDICINE oslovená spoločnosťami z rôznych odvetví (automobilový priemysel, telekomunikácie, bankovníctvo atď.). Na základe tejto skutočnosti zakladatelia vytvorili ďalší tím vývojárov a založili spin-off spoločnosť VIRTUAL EVERYTHING pre enterpise solution projekt

Hlavné Tomášove ocenenia:

Forbes 30pod30 (2018) – prestížny rebríček mladých ĺudí pod 30 rokov  časopisu Forbes

Cena podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: „Mladý inovatívny podnikateľ z oblasti IT sektora“ (2018)

Slovak Student Startup Cup 2016 (víťaz v kategórii Veda a medicínske technológie),

Študentská podnikateľská cena 2016 (Absolútny víťaz),

Slovak University Startup Cup 2017, (Absolútny víťaz)

Peter Dorčákpodpredseda JCI Slovensko

Venuje sa výskumu v oblasti e-marketingu a e-commerce riešení. Aktívne je zapojený vo viacerých európskych výskumných konzorciách pre riešenie týchto problematík. Zároveň je spolumajiteľom dvoch úspešných firiem z prostredia malých a stredných podnikov a jednej v Čechách. Je čestným slovenským prezidentom celosvetovej organizácie Junior chamber International pre rok 2011, členom Americkej marketingovej asociácie, držiteľom titulu Global Networker z Leadership Academy v japonskej Tsukube a dvojnásobným účastníkom celosvetového semifinále Intel Berkeley Entrepreneurship challenge v Istanbule a v Tel Avive.

Jakub BerčíkNárodný Prezident 2018
Tretí rok pracuje ako odborný asistent na Katedre marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Je gestorom Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre a gestorom Laboratória neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania v rámci výskumného centra AgroBioTech SPU. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru poskytoval služby marketingového konzultanta. Pôsobí v Asociácii poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, zastáva funkciu lokálneho prezidenta JCI Nitra a je členom Stredoeurópskeho neuromarketingového združenia CENMA. Je spolupôvodcom dvoch patentových riešení pre inovatívny marketingový výskum v biznis prostredí. So svojím výskumom sa stal absolútnym víťazom súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ za rok 2015, organizovanej JCI Slovakia. Je spoluzakladateľom univerzitného startupu Samo Europe a spoluautorom publikácie „Neuromarketing in Food Retailing“, ktorá bola vydaná v zahraničnom vydavateľstve Wageningen Academic Publishers a ocenená prestížnym ocenením Zlatý kosák 2017.
Dana Lipkováčlenka predsedníctva pre rozvoj medzinárodnej spolupráce

MMag. Dana Lipková MAIS, MIM je konateľkou  úspešnej nadnárodnej spoločnosti v oblasti marketingu. Taktiež sa venuje konzultantskej činnosti v oblasti exportu, medzinárodného obchodu  a cezhraničnej spolupráce. V minulosti pracovala na rôznych medzinárodných projektoch vrámci viacerých korporácií v zahraničí. Vyštudovala ekonomickú univerzitu vo Viedni a absolvovala postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na Diplomatickej akadémii vo Viedni. Plynule hovorí 6 jazykmi.

V JCI-Slovensko zastáva pozíciu člena predsedníctva a funkciu „International Officer“ pre medzinárodné vzťahy. Taktiež je členkou JCI Rakúsko.

Ivan ŠodorNárodný prezident 2019
Zakladateľ startupu GrowBox, finalista súťaže JCI Slovak Student Startup Cup. So svojím startupom sa dostal do pitching finals v medzinárodnej súťaži v Nemecku, absolvoval inkubačný pobyt v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach a tiež startupový program Playpark v Slovak Business Agency v Bratislave. Je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V Nitre tiež zastáva funkciu viceprezidenta lokálnej pobočky JCI. V súčasnosti pôsobí ako operations manager v univerzitnom startupe Samo Europe.
Viliam ŠeligaČlen predsedníctva
Viliam navštevuje Univerzitu Komenského, kde študuje tretí ročník na Fakulte manažmentu. Od mladého veku sa venoval hokeju. Mal možnosť spoznať veľa cudzích krajín a kultúr, keďže okrem Slovenska hrával v Rakúsku, Českej republike a v Spojených štátoch amerických, kde žil v mestách Oklahoma a následne v Bostone. Popri hokeju sa venoval štúdiu na bilingválnom gymnáziu Galileo, kde absolvoval skúšky IGCSE. Pred odletom do USA absolvoval SAT testy pre štúdium na amerických univerzitách, ale po zvážení nakoniec vyhrala túžba vrátiť sa domov. Aktívne sa venuje zveľaďovaniu firmy jeho otca 1to1 Administration, ktorá sa špecializuje na účtovníctvo a mzdové služby. Medzi najväčšie výhody, ktoré ponúkajú je implementácia nových technológií, ktoré optimalizujú procesy, poskytujú výhodu pred konkurenciou a zaručujú vysokú kvalitu dodaných služieb.