Výročná konferencia JCI-Slovensko 2019

Výročná konferencia JCI-Slovensko 2019 (12 rokov JCI na Slovensku)

Miesto: Pálfyho palác, Zámocká 47, Bratislava
Dátum: 17.10. 2019

Program:

Neoficiálna (pracovná) časť : 9:00 – 9:30 hod
1. Správa Národného prezidenta JCI-Slovensko pre r. 2019 o činnosti v roku 2019 (v zastúpení prednesie člen predsedníctva JCI-Slovensko)
2. Odsúhlasenie zmien v stanovách JCI-Slovensko
3. Voľba členov predsedníctva JCI-Slovensko pre r. 2020 a Národného prezidenta JCI-Slovensko pre r. 2020

Oficiálna časť
1. Úvodné príhovory – Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ivan Šodor, Národný prezident JCI-Slovensko pre r. 2019 (v zastúpení prednesie člen predsedníctva

Read more