Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2017/2018

Tlačová správa

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akad.rok 2017/2018

B r a t i s l a v a, 12.decembra – štrnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu ako aj odborníkmi z radov partnerov projektu. Cenu si laureáti v 12 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci, v stredu 12. decembra.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách.

Read more